Vodnik Premazov

Vaša varnost je naša prednostna naloga, zato vas prosimo, da sledite spodnjim napotkom
v izogib nesrečam.

Zaščitite se s z ustrezno opremo, da bi preprečili neposreden stik s kožo ali očmi.
Pri delu z našimi proizvodi uporabljajte:

 • Zaščitno kapo ali klobuk
 • Zaščitno masko
 • Zaščitne rokavice
 • Delovno obleko
 • Zaščitna očalaPrimeri Dobre Prakse

 • Vedno preberite zdravstvene in varnostne etikete na naših etiketah.
 • Izogibajte se topilom na koži. Čiščenje s topilom bo razmastilo kožo vendar lahko povzroči dermatitis. V primeru požara uporabite CO2 gasilni aparat ali pesek. Voda bo širila topilo in ogenj.
 • Vedno delajte v dobro prezračevanih prostorih. Med barvanjem omogočite dobro zračenje saj kopičenje topil lahko povzroči zaspanost ali slabost. Če ste v dvomih uporabljajte ustrezen respirator.
 • Izvajajte mokro brušenje antivegetativnih premazov saj je prah strupen.
 • Ne jejte in ne kadite pri rokovanju s premazi.
 • S pločevinkami ravnajte previdno in jih hranite dobro zaprte. Ostanke neporabljenega pripravka oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov.Opozorilne Nalepke (Etikete)

Varnostni simboli so namenjeni vaši zaščiti. Opozarjajo vas ali je izdelek dražeč in škodljiv
za vas ali okolje.


Vnetljiv Material

Topila so vnetljiva in lahko eksplodirajo. Zavarujte jih pred odprtimi plameni
in iskrami.


Dražljivo

Material lahko povzroči kožne izpuščaje.


Škodljivo
Material lahko povzroči škodo pri vdihavanju, zaužitju ali stiku s kožo.


Škodljivo za Okolje
Neporabljeni pripravek oddajte pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.
Ne zavrzite med gospodinjske odpadke.


Strupeno
Izdelki lahko povzročijo poškodbe ali celo smrt v primeru vdihavanja, zaužitja ali prodora skozi kožo.