#

Uw veiligheid

 

Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit, dus volg onze adviezen nauwkeurig op om ongelukken te voorkomen en bescherm uzelf met de juiste uitrusting om contact met de huid of de ogen te vermijden:

 

 • Hoofddeksel

 • Masker

 • Handschoenen

 • Overall

 • Veiligheidsbril

 

image-1.png

Richtlijnen

 

 • Lees altijd de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op onze etiketten.
 • Zorg dat u geen oplosmiddelen op uw huid krijgt. Wrijven met oplosmiddel ontvet uw huid en kan leiden tot huidontstekingen.
 • Gebruik in geval van brand een koolzuurblusser of zand. Water verspreidt het oplosmiddel en het vuur.
 • Werk altijd in goed geventileerde ruimtes. Zorg dat er voldoende luchtstroming is tijdens het verven, want een te hoge concentratie oplosmiddelen kan slaperigheid en misselijkheid veroorzaken. Draag bij twijfel een gasmasker.
 • Schuur antifoulings altijd nat, want het stof is giftig.
 • Eet of rook niet terwijl u met verf werkt.
 • Ga voorzichtig om met de blikken en houd ze gesloten. Lever overgebleven verf in als chemisch afval.

Waarschuwingssymbolen

 

Veiligheidssymbolen zijn er om u te beschermen. Ze waarschuwen u bijvoorbeeld als een product huidirritaties kan veroorzaken of schadelijk is voor het milieu.

Brandbare stof

Oplosmiddelen produceren brandbare dampen, de vorming van een explosief mengsel van dampen met lucht is mogelijk.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. – Niet roken.

icon-1.svg
Irriterend / Acute toxiciteit / Sensibilisering van de huid

Het product veroorzaakt huidirritatie, schadelijk bij inademing/inslikken/opname door de huid of kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Gebruik toereikende beschermingsmaatregelen.

icon-2.svg
Milieugevaar

Dit product heeft een milieugevaar, voorkom dat het product in het riool of in oppervlaktewateren terecht komt; inhoud,
verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

icon-3.svg
Corrosief

Het product veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, gebruik toereikende beschermingsmaatregelen.

icon-4.svg
Gezondheidsrisico

Dit product is gevaarlijk voor de menselijke gezondheid, gebruik toereikende beschermingsmaatregelen.

icon-5.svg