Terms of Use

 

Lees de volgende voorwaarden voordat u deze site gebruikt, en gebruik deze website die wordt beheerd en onderhouden door Chugoku Marine Paints, Ltd. ("CMP") alleen als u akkoord gaat met de volgende voorwaarden. CMP levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is. We geven echter geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, geldigheid en veiligheid van de informatie. CMP is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze site, of door het niet kunnen gebruiken van deze site. CMP behoudt zich het recht voor om de geplaatste informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. CMP kan ook naar eigen goedkeuring de diensten van deze site opschorten of stopzetten. CMP is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door wijzigingen of verwijderingen van informatie, of opschorting of stopzetting van de website.

 

Copyrights en handelsmerken

 

Alle inhoud van onze website, zoals handelsmerken, productlogo's, afbeeldingen, enz. behoren toe aan ons bedrijf en geen enkele andere website of drukkerij mag deze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

 

Link naar onze website

 

CMP-website is linkvrij, behalve van de volgende websites of kwesties. (*)

- websites met betrekking tot misbruik van onze producten of diensten of laster van ons bedrijf, of iets dergelijks;

- Websites die de openbare orde en goede zeden schenden of die illegaal zijn of mogelijk illegaal zijn, of iets dergelijks;

- Websites met illegale inhoud, illegale of mogelijk illegale activiteiten en dergelijke;

- Alle andere soorten links, zoals framelinks of links waarmee de inhoud van onze website op ongepaste wijze wordt weergegeven door ons bedrijfsmerk te verbergen, enz. of die inbreuk maken op ons auteursrecht; en

- Websites die CMP als ongepast beschouwt.

We zullen u vragen om links te verwijderen wanneer we dit nodig achten, afhankelijk van de inhoud van websites of de manier waarop links worden weergegeven.

Wij aanvaarden geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid voor enig geschil dat ontstaat tussen u of uw bedrijf en een derde partij door het opzetten van links of de daarmee verband houdende kwestie.

(*) Link naar de bovenste pagina (www.cmp-chugoku.com), aangezien de ondergeschikte URL zonder voorafgaande kennisgeving kan veranderen.

 

Links

 

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Die sites worden onafhankelijk beheerd en onderhouden door dergelijke externe bedrijven of individuen. CMP heeft geen controle over die gelinkte sites. CMP is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een website die is gekoppeld aan onze site. Gebruik de gelinkte websites nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van elke website. CMP biedt alleen links naar deze websites van derden voor uw gemak en raadt het gebruik van deze sites, of enige producten en/of diensten die verschijnen op of worden aangeboden door deze sites, niet aan. Bovendien suggereren deze links niet dat CMP speciale banden of associaties heeft met de bedrijven of individuen die deze sites beheren of onderhouden.

 

Toepasselijke wetten en jurisdicties

 

Deze algemene voorwaarden en het gebruik van deze site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Japan, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle betwistingen en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de districtsrechtbank van Tokyo, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.